Commander Chevalier Norman Hunter Rose, KCLJ
Chancellor Chevalier Roger Hirst, KLJ
Chaplain The Rev'd Fr Paul Bagott, ChLJ
Hospitaller Position Vacant
Joint Secretaries Confreres Kit Burdin, MLJ & Edward Dobson, MLJ
Registrar Chevalier Alan Culverhouse, KLJ
Receiver & Sword Bearer Chevalier Jonathan Head, KLJ
Marshal Chevalier David Powell, KLJ
Newsletter Editor Chevalier John Miles, KLJ
Banner Bearer Chevalier Michael Stewart, KLJ

 

(©) Copyright 2017 Grand Priory of England and Wales